Project Management

Wat verstaan wij onder project management?

Onder project management verstaan wij de opvolging van een project bij onze klant van A tot Z. Wij fungeren hierbij als centrale contactpersoon die de status van het project kent, problemen detecteert en oplost, communicatie verzorgt met alle betrokken partijen, gebruikers begeleidt bij testen en ingebruikname, het management informeert, ...

Wij houden rekening met onder andere timing, behoeftes van de klant en eindgebruikers, kosten en risico's.

Ook bij projecten met externe leveranciers?

Wij begeleiden tevens projecten die uitgevoerd worden door externe leveranciers.

Bij kleine projecten worden vaak heel wat stappen over het hoofd gezien. Het eindresultaat lijk zo dichtbij dat er te weinig opvolging gebeurt zowel bij de klant als bij de leverancier. Dit zorgt ervoor dat zelfs kleine projecten niet altijd tot een goed einde gebracht worden. Het product of de dienst wordt wel opgeleverd, maar omdat er te weinig rekening wordt gehouden met de behoeften van de eindgebruikers, is de oplossing ontoereikend. Dit resulteert in geldverspilling en ontevreden gebruikers.

Bij grotere projecten wordt meestal een projectleider voorzien door de leverancier. Hoewel dit een goede aanpak is, zal deze projectleider zich vooral focussen op het zo snel mogelijk implementeren van de oplossing vanuit het perspectief van de leverancier. Ook hier is er vaak nood aan een tweede projectleider aan klantzijde die zich meer toelegt op de eisen van de eindgebruikers en de integratie in de bestaande omgeving, en die erop toeziet dat de leverancier zijn beloftes nakomt. • IT Audits

  In kaart brengen van uw huidige IT omgeving.

  Meer info

 • IT Oplossingen

  Nieuwe producten naadloos integereren in uw bestaande IT omgeving.

  Meer info

 • IT Management

  Advies bij nieuwe investeringen en lange termijn visie.

  Meer info

 • Project Management

  Begeleiding op maat voor zowel uw interne als externe IT projecten.

  Meer info