IT Audits

Wat is een IT audit?

Onder een IT audit verstaan wij het in kaart brengen van de huidige IT omgeving in al zijn vormen en facetten. Dit gebeurt op alle mogelijke lagen die betrekking hebben tot de IT omgeving:

Software
 • Inventarisatie van de bedrijfskritische software
 • Inventarisatie van de gebruikte licenties
Hardware
 • Inventarisatie van de gebruikte servers, pc's, laptops en randapparatuur
 • In kaart brengen van de aanwezige netwerktopologie
Processen

Processen beschrijven op welke manier bepaalde taken in uw IT omgeving worden uitgevoerd.

 • Hoe wordt een nieuwe pc geïnstalleerd?
 • Wat gebeurt er bij een server crash?
 • Welke gegevens worden er gebackupt?
 • Wat gebeurt er bij stroomuitval?
Personen

Opstellen van verantwoordelijkheidsmatrix. Dit zorgt ervoor dat u weet welke persoon verantwoordelijk is voor welke actie en laat toe om SPOF's te detecteren.

Bedrijfsflows

Bedrijfsflows brengen de interactie in kaart tussen de verschillende personen, processen, software en hardware. Dit zijn schematische voorstellingen van de werking van uw volledige IT omgeving.


Waarom een audit?

Een audit kan om verschillende redenen worden uitgevoerd:

 • Algemene evaluatie van de bestaande omgeving met oog op optimalisatie en kostenbesparing.
 • Naar aanleiding van een incident waardoor (een deel van) uw bedrijf niet meer optimaal kon functioneren.
 • Evaluatie van de haalbaarheid van een nieuw project.
 • Beschrijving van de huidige situatie in het kader van een outsourcingproject.
 • ...

Een audit heeft altijd tot doel een correct beeld te krijgen van de huidige IT omgeving en problemen te identificeren.


Gefaseerde aanpak

Onze audits worden uitgevoerd in drie verschillende fasen:

Fase 1: Collecteren van gegevens

Vooraleer we langskomen, sturen we enkele documenten door die zo goed mogelijk moeten ingevuld worden door de IT verantwoordelijke. Deze documenten dienen als leidraad tijdens ons bedrijfsbezoek. Tijdens het bedrijfsbezoek verzamelen we dan meer gedetailleerde gegevens over de IT omgeving. De eerste fase is de belangrijkste omdat ze de basis vormt voor de verdere fasen. Indien we over onvolledige gegevens beschikken, wordt het moeilijk om een correct auditrapport uit te werken.

Fase 2: Uitwerken van auditrapport

Alle verzamelde gegevens worden uitgewerkt in een overzichtelijk auditrapport.

Fase 3: Bespreking met de klant

Het auditrapport wordt besproken met de klant. Hierbij wordt een presentatie gegeven over de huidige IT omgeving en worden de problemen en aandachtspunten besproken. • IT Audits

  In kaart brengen van uw huidige IT omgeving.

  Meer info

 • IT Oplossingen

  Nieuwe producten naadloos integereren in uw bestaande IT omgeving.

  Meer info

 • IT Management

  Advies bij nieuwe investeringen en lange termijn visie.

  Meer info

 • Project Management

  Begeleiding op maat voor zowel uw interne als externe IT projecten.

  Meer info